สมัครบัตรกดเงินสด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน (บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

แบบฟอร์มใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

หนังสือให้ความยินยอมในการนำส่งข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต

คู่มือการใช้งานบัตร

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

การชำระเงิน

แบบฟอร์มการชำระเงิน