สมัครบัตรกดเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสด

บริการเบิกถอนเงินสดผ่าน ATM

ถอนเงินสดจากตู้ ATM ยูเมะพลัส

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดที่ตู้ ATM ยูเมะพลัส

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งการกดเงินสดในแต่ละวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

 • ถอนเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หรือธนบัตร(ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 100 ฉบับ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • กดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

ถอนเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

 • ได้แก่ ธนาคารธนชาต/ ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกตู้ทั่วประเทศ

 • ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด 13 บาท/ครั้ง

 • กดเงินสดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และวงเงินสูงสุดในการเบิกแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินสูงสุด ในการเบิกจ่ายจากเครื่อง ATM ของธนาคารฯ ที่ท่านใช้บริการและวงเงินคงเหลือในบัญชี

 • เวลาให้บริการ :
  • ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ เวลา 06.30-23.00 น.
  • ธนาคารกสิกรไทย เวลา 06.30-22.00 น.

อ่านรายละเอียด

บริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing)

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีผ่าน Umay+ Application ได้ง่ายๆ
โดยท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแล้ว
เสร็จก่อนเวลา 10.00 น. ในวันทำการและในกรณีทำรายการแล้วเสร็จ
หลังเวลา 10.00 น. หรือวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปบริการสั่งเงินสดผ่าน Umay+ Application

บริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชี (Easy Tele Cashing: ETC)

บริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด

ท่านสามารถโทรสั่งเงินทางโทรศัพท์ได้ง่ายๆ
ด้วยบริการโทรสั่งเงินโอนเขาบัญชี (Easy Tele Cashing: ETC) เพียงโทรศัพท์เข้ามาที่ 0-2695-0000 กด 4